Results – 2008 Russian Junior National Championships

 

RUSSIAN JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS
FPl.
Name
Points
CD
OD
FD
1
Kristina Gorshkova/Vitaliy Butikov 179.82
1
2
1
2
Maria Monko/Ilya Tkachenko 179.23
2
1
2
3
Ekaterina Riazanova/Johnathan Guerreiro 162.38
3
3
3
4
Ksenia Monko/Kirill Khaliavin 157.70
4
4
5
5
Ekaterina Pushkash/Dmitriy Kiselev 156.95
5
5
4
6
Elizaveta Tchetinkina/Denis Smirnov 151.31
6
6
6
7
Tatiana Baturintseva/Ivan Volobuev 141.38
7
8
8
8
Alexandra Chistyakova/Vladimir Kurochkin 139.32
8
10
7
9
Angelina Telegina/Viktor Adonyev 139.14
10
7
10
10
Valeria Zenkova/Valeriy Sinitsyn 136.44
9
9
9
11
Valeria Starygina/Nikolai Moroshkin 130.31
11
11
11
12
Viktoria Sinitsyna/Ruslan Zhiganshin 126.93
12
12
12
13
Inga Ruchkina/Semen Kozhevnikov 116.22
13
13
13
14
Diana Bokova/Yaroslav Katlitskiy 109.09
14
14
14