Tokyo, Japan
November 24-26, 2017

 

OVERALL

PL Competitor Club SD FD Points
1 Haruno YAJIMA
Daiki  Shimazaki
KOSÉ Shinyokohama prince
Meiji Univ
1 1 110.77
2 KIRIA HIRAYAMA
Kenta HIGASHI
  3 2 94.90
3 AYUMI TAKANAMI
YOSIMITU    IKEDA
  2 3 94.66
4 Mai KASHINO
Yuhi KASHINO
  4 4 82.82
5 Mirei Oda
Ryouto YAMAUCHI
RINKAI FIGURE SC
NAMIHAYA ISC
5 5 61.62
Withdrawn
  Risako NONAKA
Yudai SUZUKI
 

 

SHORT DANCE

PL. Competitor Club TSS TES PCS SS TR PE CO IN Deduction StN.
1 Haruno YAJIMA
Daiki  Shimazaki
KOSÉ Shinyokohama prince
Meiji Univ
47.03 27.63 19.40 4.92 4.58 5.00 4.83 4.92 0.00 #1
2 AYUMI TAKANAMI
YOSIMITU    IKEDA
  39.33 20.93 18.40 4.58 4.50 4.50 4.67 4.75 0.00 #5
3 KIRIA HIRAYAMA
Kenta HIGASHI
  38.50 22.10 16.40 4.08 3.75 4.17 4.25 4.25 0.00 #4
4 Mai KASHINO
Yuhi KASHINO
  35.32 21.54 13.78 3.75 3.33 3.58 3.33 3.25 0.00 #3
5 Mirei Oda
Ryouto YAMAUCHI
RINKAI FIGURE SC
NAMIHAYA ISC
26.88 15.10 11.78 3.08 2.83 2.92 3.08 2.83 0.00 #2

 

FREE DANCE

PL. Competitor Club TSS TES PCS SS TR PE CO IN Deduction StN.
1 Haruno YAJIMA
Daiki  Shimazaki
KOSÉ Shinyokohama prince
Meiji Univ
63.74 32.54 31.20 5.00 4.83 5.42 5.33 5.42 0.00 #3
2 KIRIA HIRAYAMA
Kenta HIGASHI
  56.40 29.40 27.00 4.58 4.25 4.42 4.75 4.50 0.00 #4
3 AYUMI TAKANAMI
YOSIMITU    IKEDA
  55.33 25.13 30.20 4.92 4.75 4.92 5.33 5.25 0.00 #5
4 Mai KASHINO
Yuhi KASHINO
  47.50 24.20 23.30 4.08 3.67 3.92 4.00 3.75 0.00 #1
5 Mirei Oda
Ryouto YAMAUCHI
RINKAI FIGURE SC
NAMIHAYA ISC
34.74 16.84 17.90 3.17 2.83 3.00 3.00 2.92 0.00 #2