Results – 2018 Ukrainian National Championships

Kiev, Ukraine
December 17-20, 2018

FINAL RESULT

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Dariya POPOVA / Vladimir BELIKOV KHR 159.61 1 1
2 Yuliya ZHATA / Yan LUKOVSKIY KYI 143.40 3 2
3 Alisa LUPASHKO / Vladislav HOMENSKIY KYI 67.17 4 3
WD Aleksandra NAZAROVA / Maksim NIKITIN KHR 63.26 2  

 

RHYTHM DANCE

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Dariya POPOVA / Vladimir BELIKOV KHR 64.13 34.43   29.70 7.44 7.25 7.44 7.50 7.50 0.00 #1
2 Aleksandra NAZAROVA / Maksim NIKITIN KHR 63.26 32.26   32.00 7.88 7.88 7.94 8.25 8.06 1.00 #3
3 Yuliya ZHATA / Yan LUKOVSKIY KYI 56.30 30.50   25.80 6.44 6.19 6.44 6.50 6.69 0.00 #2
4 Alisa LUPASHKO / Vladislav HOMENSKIY KYI 26.62 14.47   12.15 3.06 2.81 3.06 3.19 3.06 0.00 #4

 

FREE DANCE

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Dariya POPOVA / Vladimir BELIKOV KHR 95.48 50.09   45.39 7.56 7.44 7.44 7.69 7.69 0.00 #3
2 Yuliya ZHATA / Yan LUKOVSKIY KYI 87.10 48.84   38.26 6.44 6.19 6.31 6.56 6.38 0.00 #2
3 Alisa LUPASHKO / Vladislav HOMENSKIY KYI 40.55 21.79   18.76 3.25 2.94 3.13 3.25 3.06 0.00 #1