Perm, Russia
January 31-February 4, 2019

 

FINAL RESULT

FPl. Name Nation Points PT PT
1 Sofia SHEVCHENKO / Igor YEREMENKO MOS 184.97 1 1
2 Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV MOB 180.80 2 2
3 Elizaveta KHUDAYBERDIEVA / Nikita NAZAROV MOB 176.85 3 3
4 Elizaveta SHANAEVA / Devid NARYZHNYY MOS 167.09 5 4
5 Eva KUTS / Dmitry MIKHAILOV MOS 164.69 4 5
6 Ekaterina ANDREYEVA / Ivan DESYATOV MOS 157.72 6 7
7 Polina IVANENKO / Daniel KARPOV MOS 157.43 8 6
8 Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITTSKY MOS 154.69 10 8
9 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN MOS 154.09 9 9
10 Ekaterina KATASHINSKAYA / Alexander VASKOVICH MOB 151.22 7 10
11 Irina KHAVRONINA / Dario CHIRIZANO MOB 146.13 12 11
12 Polina PANKOVA / Anton SPIRIDONOV MOS 143.06 11 12
13 Nika DAYNEKO / Leonid OKIN MOS 139.94 13 13
14 Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV CAM 128.68 14 15
15 Margarita SVISTUNOVA / Dmitry STUDENIKIN ORN 125.71 15 14


RHYTHM DANCE

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS 
+
SS TR PE CC IT Deduction 
StN.
1 Sofia SHEVCHENKO / Igor YEREMENKO  MOS 73.03 39.05   33.98 8.46 8.32 8.54 8.57 8.57 0.00 #5
2 Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV  MOB 70.87 37.13   33.74 8.46 8.36 8.46 8.39 8.50 0.00 # 7
3 Elizaveta KHUDAYBERDIEVA / Nikita NAZAROV  MOB 69.89 37.06   32.83 8.21 8.07 8.18 8.29 8.29 0.00 #1
4 Eva KUTS / Dmitry MIKHAILOV  MOS 65.02 34.05   30.97 7.89 7.46 7.82 7.71 7.82 0.00 # 3
5 Elizaveta SHANAEVA / Devid NARYZHNYY MOS 64.20 32.95   31.25 7.75 7.68 7.82 7.93 7.89 0.00 #4
6 Ekaterina ANDREEVA / Ivan DESYATOV  MOS 62.08 32.61   29.47 7.50 7.18 7.39 7.39 7.39 0.00 # 6
7 Ekaterina KATASHINSKAYA / Alexander VASKOVICH  MOB 61.26 33.61   27.65 6.93 6.71 6.96 6.96 7.00 0.00 #13
8 Polina IVANENKO / Daniel KARPOV  MOS 60.48 29.99   30.49 7.71 7.54 7.50 7.79 7.57 0.00 #15
9 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN  MOS 60.31 30.91   29.40 7.32 7.21 7.50 7.39 7.32 0.00 #9
10 Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITTSKY  MOS 59.83 30.91   28.92 7.21 7.07 7.29 7.29 7.29 0.00 #11
11 Polina PANKOVA / Anton SPIRIDONOV  MOS 57.34 30.19   27.15 6.86 6.68 6.75 6.82 6.82 0.00 #14
12 Irina KHAVRONINA / Dario CHIRIZANO  MOB 57.27 29.70   27.57 7.00 6.75 6.93 6.96 6.82 0.00 #8
13 Nika DAYNEKO / Leonid OKIN  MOS 54.45 27.80   26.65 6.64 6.50 6.71 6.79 6.68 0.00 #10
14 Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV  CAM 53.12 27.41   25.71 6.46 6.29 6.46 6.46 6.46 0.00 # 2
15 Margarita SVISTUNOVA / Dmitry STUDENIKIN  ORN 47.95 23.32   25.63 6.54 6.32 6.25 6.46 6.46 1.00 #12

 

FREE DANCE

Pl. Name Nation Tss 
=
Tes 
+
  PCS 
+
SS TR PE CC IT Deduction 
StN.
1 Sofia SHEVCHENKO / Igor YEREMENKO  MOS 111.94 59.56   52.38 8.71 8.61 8.79 8.75 8.79 0.00 #15
2 Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV  MOB 109.93 58.49   51.44 8.54 8.43 8.61 8.64 8.64 0.00 #13
3 Elizaveta KHUDAYBERDIEVA / Nikita NAZAROV  MOB 106.96 56.49   50.47 8.46 8.18 8.50 8.46 8.46 0.00 #14
4 Elizaveta SHANAEVA / Devid NARYZHNYY MOS 102.89 54.20   48.69 8.00 8.00 8.21 8.18 8.18 0.00 #11
5 Eva KUTS / Dmitry MIKHAILOV  MOS 99.67 51.48   48.19 8.11 7.86 8.04 8.11 8.04 0.00 #12
6 Polina IVANENKO / Daniel KARPOV  MOS 96.95 50.54   46.41 7.89 7.64 7.64 7.79 7.71 0.00 #8
7 Ekaterina ANDREYEVA / Ivan DESYATOV  MOS 95.64 49.89   45.75 7.64 7.43 7.68 7.68 7.68 0.00 #10
8 Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITTSKY  MOS 94.86 49.80   45.06 7.43 7.36 7.61 7.54 7.61 0.00 # 7
9 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN  MOS 93.78 48.80   44.98 7.54 7.29 7.61 7.54 7.50 0.00 # 6
10 Ekaterina KATASHINSKAYA / Alexander VASKOVICH  MOB 89.96 46.22   43.74 7.32 7.14 7.36 7.32 7.32 0.00 #9
11 Irina KHAVRONINA / Dario CHIRIZANO  MOB 88.86 47.34   41.52 6.96 6.71 6.89 7.04 7.00 0.00 #1
12 Polina PANKOVA / Anton SPIRIDONOV  MOS 85.72 44.28   41.44 6.93 6.75 6.96 6.93 6.96 0.00 #5
13 Nika DAYNEKO / Leonid OKIN  MOS 85.49 44.70   40.79 6.71 6.54 6.89 6.96 6.89 0.00 # 2
14 Margarita SVISTUNOVA / Dmitry STUDENIKIN  ORN 77.76 38.47   39.29 6.71 6.36 6.57 6.54 6.57 0.00 # 3
15 Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV  CAM 75.56 36.61   39.95 6.57 6.61 6.43 6.89 6.79 1.00 #4
Legend