Results – 2020 Russian Junior Nationals

Saransk, Russia

February 4th-8th, 2020

Full Results: https://fsrussia.ru/results/1920/junnat1920/ENG/index.htm

Final Results:

FPl. Name Points RD FD
1 Elizaveta SHANAEVA / Devid NARYZHNYY 182.1 2 1
Moscow / –
2 Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV 181.7 1 2
Moscow Region / –
3 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN 181 3 3
Moscow Region / –
4 Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Andrey FILATOV 171.4 4 4
Moscow Region / –
5 Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITSKIY 166.4 6 5
Moscow / –
6 Ekaterina KATASHINSKAIA / Aleksandr VASKOVICH 157.6 5 10
Moscow Region / –
7 Sofia LEONTEVA / Daniil GORELKIN 157.3 9 6
Moscow / –
8 Sofia ALEKSOVA / Ilia VLADIMIROV 157.1 7 7
Saint-Petersburg / –
9 Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV 155.3 8 8
Samara Region / –
10 Margarita SVISTUNOVA / Dmitrii STUDENIKIN 149.6 11 9
Orenburg Region / –
11 Vasilisa KAGANOVSKAIA / Valery ANGELOPOL 148.9 10 11
Moscow / –
12 Taisia LINCHEVSKAIA / Timur BABAEV-SMIRNOV 142.9 14 12
Moscow / –
13 Elizaveta SHICHINA / Gordey KHUBULOV 137.9 16 13
Moscow / –
14 Tamara ZHUKOVA / Daniil KARPOV 137.3 12 15
Moscow / –
15 Ekaterina RYBAKOVA / Ivan MAKHNONOSOV 137.2 15 14
Moscow / –
16 Angelina ZIMINA / Aleksandr GNEDIN 133.3 13 16
Moscow / –

Rhythm Dance

Pl. Name TSS TES   PCS SS TR PE CC IT Deduction StN.
= + +
1 Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV 71.37 37.81   33.56 8.43 8.32 8.39 8.39 8.43 0 #11
Moscow Region / –
2 Elizaveta SHANAEVA / Devid NARYZHNYY 71.24 37.3   33.94 8.32 8.39 8.57 8.64 8.5 0 #5
Moscow / –
3 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN 70.91 37.79   33.12 8.18 8.11 8.43 8.36 8.32 0 #12
Moscow Region / –
4 Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Andrey FILATOV 66.16 34.45   32.71 8.21 8.18 7.96 8.29 8.25 1 #1
Moscow Region / –
5 Ekaterina KATASHINSKAIA / Aleksandr VASKOVICH 65.58 34.98   30.6 7.57 7.5 7.75 7.75 7.68 0 #6
Moscow Region / –
6 Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITSKIY 63.91 32.9   31.01 7.75 7.61 7.71 7.86 7.82 0 #15
Moscow / –
7 Sofia ALEKSOVA / Ilia VLADIMIROV 61.86 33.7   28.16 7.04 6.86 7.07 7.11 7.11 0 #9
Saint-Petersburg / –
8 Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV 60.77 31.73   29.04 7.32 7.11 7.32 7.29 7.25 0 #7
Samara Region / –
9 Sofia LEONTEVA / Daniil GORELKIN 60.38 31.24   29.14 7.25 7.18 7.36 7.43 7.21 0 #2
Moscow / –
10 Vasilisa KAGANOVSKAIA / Valery ANGELOPOL 57.96 30.08   27.88 6.89 6.71 7.11 7.14 7 0 #16
Moscow / –
11 Margarita SVISTUNOVA / Dmitrii STUDENIKIN 57.33 30.31   27.02 6.82 6.64 6.89 6.75 6.68 0 #3
Orenburg Region / –
12 Tamara ZHUKOVA / Daniil KARPOV 55.77 28   27.77 6.93 6.82 6.86 7.14 6.96 0 #10
Moscow / –
13 Angelina ZIMINA / Aleksandr GNEDIN 54.97 28.97   26 6.5 6.39 6.39 6.61 6.61 0 #14
Moscow / –
14 Taisia LINCHEVSKAIA / Timur BABAEV-SMIRNOV 53.97 28.17   25.8 6.5 6.36 6.46 6.54 6.39 0 #4
Moscow / –
15 Ekaterina RYBAKOVA / Ivan MAKHNONOSOV 53.03 28.2   24.83 6.32 6.04 6.18 6.36 6.14 0 #8
Moscow / –
16 Elizaveta SHICHINA / Gordey KHUBULOV 49.9 25.07   25.83 6.57 6.43 6.25 6.57 6.46 1 #13
Moscow / –

Free Dance

Pl. Name TSS TES   PCS SS TR PE CC IT Deduction StN.
= + +
1 Elizaveta SHANAEVA / Devid NARYZHNYY 110.9 58.82   52.03 8.61 8.57 8.79 8.71 8.68 0 #15
Moscow / –
2 Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV 110.4 58.45   51.9 8.61 8.61 8.71 8.64 8.68 0 #16
Moscow Region / –
3 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN 110.1 58.75   51.31 8.43 8.36 8.68 8.64 8.64 0 #13
Moscow Region / –
4 Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Andrey FILATOV 105.2 54.92   50.3 8.36 8.25 8.46 8.46 8.39 0 #14
Moscow Region / –
5 Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITSKIY 102.5 54.41   48.09 7.93 7.89 8.14 8 8.11 0 #12
Moscow / –
6 Sofia LEONTEVA / Daniil GORELKIN 96.92 51.36   45.56 7.57 7.43 7.68 7.64 7.64 0 #6
Moscow / –
7 Sofia ALEKSOVA / Ilia VLADIMIROV 95.24 50.88   44.36 7.39 7.18 7.5 7.43 7.46 0 #10
Saint-Petersburg / –
8 Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV 94.57 49.69   44.88 7.61 7.25 7.54 7.46 7.54 0 #9
Samara Region / –
9 Margarita SVISTUNOVA / Dmitrii STUDENIKIN 92.22 49.25   42.97 7.39 6.89 7.32 7.07 7.14 0 #8
Orenburg Region / –
10 Ekaterina KATASHINSKAIA / Aleksandr VASKOVICH 92.02 46.49   46.53 7.71 7.75 7.61 7.89 7.82 1 #11
Moscow Region / –
11 Vasilisa KAGANOVSKAIA / Valery ANGELOPOL 90.91 47.73   43.18 7.21 6.96 7.29 7.32 7.21 0 #5
Moscow / –
12 Taisia LINCHEVSKAIA / Timur BABAEV-SMIRNOV 88.96 47.8   41.16 6.75 6.68 6.93 6.93 7 0 #2
Moscow / –
13 Elizaveta SHICHINA / Gordey KHUBULOV 87.96 46.31   41.65 6.79 6.82 6.89 7.14 7.07 0 #1
Moscow / –
14 Ekaterina RYBAKOVA / Ivan MAKHNONOSOV 84.2 43.74   40.46 6.75 6.57 6.68 6.86 6.86 0 #3
Moscow / –
15 Tamara ZHUKOVA / Daniil KARPOV 81.57 41.14   42.43 7.21 7.04 6.79 7.25 7.07 2 #7
Moscow / –
16 Angelina ZIMINA / Aleksandr GNEDIN 78.37 38.16   40.21 6.68 6.46 6.68 6.79 6.89 0 #4
Moscow / –