Results – 2023 Russian National Championships

Krasnoyarsk, Russia
December 20-26, 2022

Final Result

FPl. Name Points RD FD
1 Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN 203.46 1 1
2 Elizaveta SHANAEVA / Pavel DROZD 197.59 2 2
3 Elizaveta PASECHNIK / Maxim NEKRASOV 195.52 3 3
4 Sofia TYUTYUNINA / Andrey BAGIN 188.19 4 4
5 Ekaterina MIRONOVA / Evgeny USTENKO 180.01 7 5
6 Alexandra PROKOPETS / Alexander VASKOVICH 175.28 6 6
7 Alexandra KRAVCHENKO / Alexander SHUSTITSKII 165.01 8 7
8 Varvara ZHDANOVA / Timur BABAEV-SMIRNOV 160.04 9 8
9 Polina USOVA / Mikhail ANTONOV 158.93 10 10
10 Vlada PAVLENINA / Alexander ALEKSANYAN 157.54 11 9
11 Yana MATVEYSHINA / Timofey SUBBOTIN 143.29 12 11
12 Alisa KRAYNYUKOVA / Semyon NETSEV 132.88 13 12
13 Elizaveta KIRILLOVA / Mark CHEGODAYEV 127.09 14 13
WD Irina KHAVRONINA / Dario CHIRIZANO 75.27 5 WD
WD Vasilisa KAGANOVSKAYA / Valery ANGELOPOL      

 

Rhythm Dance

Pl. Name TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK deduction-
_
STN.
1 Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN 83.70 49.72   34.98 8.89 8.71 8.71 1.00 #5
2 Elizaveta SHANAEVA / Pavel DROZD 79.60 45.07   34.53 8.75 8.75 8.46 0.00 #11
3 Elizaveta Pasechnik / Maxim NEKRASOV 79.48 45.32   34.16 8.57 8.57 8.54 0.00 #6
4 Sofia TYUTYUNINA / Andrey BAGIN 75.99 41.79   34.20 8.71 8.50 8.50 0.00 #13
5 Irina KHAVRONINA / Dario CHIRIZANO 75.27 42.06   33.21 8.32 8.32 8.32 0.00 #2
6 Alexandra PROKOPETS / Alexander VASKOVICH 71.22 41.16   30.06 7.57 7.64 7.39 0.00 #14
7 Ekaterina MIRONOVA / Evgeny USTENKO 71.06 40.66   30.40 7.82 7.61 7.43 0.00 #7
8 Alexandra KRAVCHENKO / Alexander SHUSTITSKII 67.65 38.06   29.59 7.61 7.39 7.25 0.00 #4
9 Varvara ZHDANOVA / Timur BABAEV-SMIRNOV 64.21 36.65   27.56 7.11 6.93 6.68 0.00 #1
10 Polina USOVA / Mikhail ANTONOV 63.77 34.93   28.84 7.36 7.32 7.00 0.00 #10
11 Vlada PAVLENINA / Alexander ALEKSANYAN 61.81 34.74   27.07 6.86 6.82 6.68 0.00 #3
12 Yana MATVEYSHINA / Timofey SUBBOTIN 55.99 32.15   23.84 6.04 6.07 5.82 0.00 #8
13 Alisa KRAYNYUKOVA / Semyon NETSEV 51.97 30.07   21.90 5.57 5.50 5.39 0.00 #12
14 Elizaveta KIRILLOVA / Mark CHEGODAYEV 49.69 27.41   22.28 5.75 5.43 5.57 0.00 #9

 

Free Dance

Pl. Name TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK deduction-
_
STN.
1 Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN 119.76 67.48   53.28 9.04 8.71 8.89 1.00 #13
2 Elizaveta SHANAEVA / Pavel DROZD 117.99 65.41   52.58 8.93 8.79 8.57 0.00 #12
3 Elizaveta Pasechnik / Maxim NEKRASOV 116.04 63.54   52.50 8.79 8.71 8.75 0.00 #11
4 Sofia TYUTYUNINA / Andrey BAGIN 112.20 60.40   51.80 8.79 8.57 8.54 0.00 #10
5 Ekaterina MIRONOVA / Evgeny USTENKO 108.95 61.61   47.34 8.07 7.89 7.71 0.00 #8
6 Alexandra PROKOPETS / Alexander VASKOVICH 104.06 59.48   45.58 7.79 7.46 7.54 1.00 #9
7 Alexandra KRAVCHENKO / Alexander SHUSTITSKII 97.36 52.86   44.50 7.54 7.39 7.32 0.00 #7
8 Varvara ZHDANOVA / Timur BABAEV-SMIRNOV 95.83 52.97   43.86 7.50 7.25 7.18 1.00 #6
9 Vlada PAVLENINA / Alexander ALEKSANYAN 95.73 53.23   42.50 7.18 7.11 6.96 0.00 #4
10 Polina USOVA / Mikhail ANTONOV 95.16 51.24   43.92 7.54 7.21 7.21 0.00 #5
11 Yana MATVEYSHINA / Timofey SUBBOTIN 87.30 50.24   37.06 6.39 6.07 6.07 0.00 #3
12 Alisa KRAYNYUKOVA / Semyon NETSEV 80.91 47.19   33.72 5.75 5.57 5.54 0.00 #2
13 Elizaveta KIRILLOVA / Mark CHEGODAYEV 77.40 43.66   33.74 5.79 5.54 5.54 0.00 #1