Results – 2020 Cup of China

November 6th-8th, 2020

Chongqing, China

Final Results

No. Name Nation  
1 Hong CHEN / Zhuoming SUN CHN 1
2 Yuzhu GUO / Pengkun ZHAO CHN 1
3 Yufei LIN / Zijian GAO CHN 1
4 Wanqi NING / Chao WANG CHN 1
5 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 1