Results – 2020 Cup Of Ukraine

Kyiv, Ukraine

September 15th – 17th, 2020

Results

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Oleksandra NAZAROVA / Maksym NIKITIN KHR 184.11 1 1
2 Dariya POPOVA / Volodymyr BELIKOV KHR 168.08 2 2
3 Mariia GOLUBTSOVA / Kyryl BELOBROV KYI 162.31 3 3
4 Mariya PINCHUK / Mykyta POGORELOV KHR 106.38 5 4
5 Elizaveta KRAPIVNA / Danyl EFREMENKO KHR 100.11 4 5
6 Anastasiya SAMMEL’ / Oleksiy SCHUROV KHR 96.16 6 6

Rhythm Dance

Pl. Name Nation TSS TES   PCS SS TR PE CO IN Deduction StN.
= + +
1 Oleksandra NAZAROVA / Maksym NIKITIN KHR 72.79 40.59   32.2 8 7.88 8.13 8.13 8.13 0 #1
2 Dariya POPOVA / Volodymyr BELIKOV KHR 66.4 36.6   29.8 7.5 7.25 7.56 7.38 7.56 0 #4
3 Mariia GOLUBTSOVA / Kyryl BELOBROV KYI 64.63 36.93   28.7 7.38 6.88 7.31 7.13 7.19 1 #3
4 Elizaveta KRAPIVNA / Danyl EFREMENKO KHR 35.44 14.79   22.65 5.69 5.56 5.75 5.88 5.44 2 #2
5 Mariya PINCHUK / Mykyta POGORELOV KHR 33.85 12.85   25 6.31 6.06 6.25 6.38 6.25 4 #6
6 Anastasiya SAMMEL’ / Oleksiy SCHUROV KHR 32.16 13.41   21.75 5.44 5.31 5.5 5.5 5.44 3 #5

Free Dance

Pl. Name Nation TSS TES   PCS SS TR PE CO IN Deduction StN.
= + +
1 Oleksandra NAZAROVA / Maksym NIKITIN KHR 111.32 60.69   50.63 8.31 8.25 8.56 8.63 8.44 0 #6
2 Dariya POPOVA / Volodymyr BELIKOV KHR 101.68 56.01   45.67 7.56 7.5 7.75 7.69 7.56 0 #5
3 Mariia GOLUBTSOVA / Kyryl BELOBROV KYI 97.68 53.26   44.42 7.44 7.19 7.44 7.5 7.44 0 #4
4 Mariya PINCHUK / Mykyta POGORELOV KHR 72.53 40.4   37.13 6.31 5.94 6.31 6.38 6 5 #2
5 Elizaveta KRAPIVNA / Danyl EFREMENKO KHR 64.67 33.73   34.94 6.06 5.56 5.75 5.94 5.81 4 #3
6 Anastasiya SAMMEL’ / Oleksiy SCHUROV KHR 64 36.58   32.42 5.44 5.13 5.44 5.5 5.5 5 #1