Tokyo, Japan
December 21-24, 2017

 

OVERALL

PL Competitor Club SD FD Points
1 Kana MURAMOTO
Chris Reed
KINOSHITA GROUP
KINOSHITA GROUP
1 1 166.45
2 Misato KOMATSUBARA
Timothy Koleto
USA 2 2 149.47
3 Rikako FUKASE
Aru TATENO
Hosei 3 3 130.27
4 YUKA ORIHARA
Kanata MORI
Musashino FSC
Meiji Univ
4 4 113.89
5 Mio IIDA
Kenta ISHIBASHI
  5 5 86.32

 

SHORT DANCE

PL. Competitor Club TSS TES PCS SS TR PE CO IN Deduction StN.
1 Kana MURAMOTO
Chris Reed
KINOSHITA GROUP
KINOSHITA GROUP
65.71 33.99 31.72 7.79 7.61 8.04 8.14 8.07 0.00 #1
2 Misato KOMATSUBARA
Timothy Koleto
USA 56.65 29.51 27.14 6.68 6.50 6.89 6.86 7.00 0.00 #4
3 Rikako FUKASE
Aru TATENO
Hosei 47.43 23.86 23.57 6.00 5.68 5.79 6.11 5.89 0.00 #5
4 YUKA ORIHARA
Kanata MORI
Musashino FSC
Meiji Univ
45.54 21.86 23.68 6.00 5.64 5.93 5.96 6.07 0.00 #2
5 Mio IIDA
Kenta ISHIBASHI
  34.25 17.17 17.08 4.50 4.04 4.21 4.46 4.14 0.00 #3


FREE DANCE

PL. Competitor Club TSS TES PCS SS TR PE CO IN Deduction StN.
1 Kana MURAMOTO
Chris Reed
KINOSHITA GROUP
KINOSHITA GROUP
100.74 51.95 49.79 8.14 7.96 8.46 8.43 8.50 1.00 #4
2 Misato KOMATSUBARA
Timothy Koleto
USA 92.82 50.31 42.51 7.07 6.82 7.29 7.11 7.14 0.00 #5
3 Rikako FUKASE
Aru TATENO
Hosei 82.84 44.38 38.46 6.39 6.18 6.43 6.54 6.50 0.00 #3
4 YUKA ORIHARA
Kanata MORI
Musashino FSC
Meiji Univ
68.35 34.50 34.85 5.86 5.50 5.89 5.93 5.86 1.00 #2
5 Mio IIDA
Kenta ISHIBASHI
  52.07 27.19 25.88 4.50 4.11 4.32 4.43 4.21 1.00 #1