Syzran, Russia
September 14-18, 2018

 

SENIOR

 

FINAL RESULT

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV MOS 198.41 1 1
2 Sofya EVDOKIMOVA / Egor BAZIN CAM 178.31 2 2
3 Anastasia SHPILEVAYA / Grigory SMIRNOV MOS 173.77 3 3
4 Valery DEMENTEVA / Alexey NOVIKOV CAM 118.18 4 4

 

RHYTHM DANCE

Pl. Name Nation TSS 
=
TES 
+
  PCS 
+
SS TR PE CC IT Deduction 
StN.
1 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV MOS 78.42 41.50   36.92 9.20 9.10 9.25 9.30 9.30 0.00 # 3
2 Sofya EVDOKIMOVA / Egor BAZIN CAM 68.58 36.62   31.96 8.10 7.85 7.90 8.05 8.05 0.00 # 2
3 Anastasia SHPILEVAYA / Grigory SMIRNOV MOS 67.08 36.32   30.76 7.60 7.55 7.70 7.85 7.75 0.00 #4
4 Valery DEMENTEVA / Alexey NOVIKOV CAM 44.05 24.85   20.20 5.05 4.90 5.05 5.15 5.10 1.00 #1

 

FREE DANCE

Pl. Name Nation TSS 
=
TES 
+
  PCS 
+
SS TR PE CC IT Deduction 
StN.
1 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV MOS 119.99 63.23   56.76 9.40 9.30 9.50 9.55 9.55 0.00 # 3
2 Sofya EVDOKIMOVA / Egor BAZIN CAM 109.73 60.17   49.56 8.15 8.05 8.25 8.45 8.40 0.00 #4
3 Anastasia SHPILEVAYA / Grigory SMIRNOV MOS 106.69 58.63   48.06 7.80 7.75 8.10 8.25 8.15 0.00 #1
4 Valery DEMENTEVA / Alexey NOVIKOV CAM 74.13 42.03   32.10 5.40 5.20 5.35 5.50 5.30 0.00 # 2

 

JUNIOR

 

FINAL RESULT

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Angelina LAZAREVA / Maxim PROKOFIEV CAM 155.78 1 1
2 Irina HAVRONINA / Dario CHIRIZANO MOB 149.34 2 2
3 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN MOS 142.85 4 4
4 Ekaterina KATASHINSKAYA / Alexander VASKOVICH MOB 139.43 3 5
5 Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV CAM 138.92 5 3
6 Sonia KAMYSHANOVA / Dmitry BOVIN MOS 123.06 8 6
7 Sophia POLISCHUK / Herman SHAMRAEV MOS 120.27 6 8
8 Sophia LEONTIEVA / Daniil GORELKIN MOS 119.01 9 7
9 Sofia ALEKSOVA / Ilya VLADIMIROV SPB 106.65 7 12
10 Esther LANKINA / Alexander VDOVIN LIFE 105.19 10 9
11 Arina KLIMOVA / Evgeny ARTYUSHCHENKO SPB 95.35 11 11
12 Alexandra TRUKHINA / Alexander POGGUDIN НИЖ 95.31 12 10
13 Antonina MINCHIK / Sergey TARLOKYAN MRC 78.86 13 13

 

RHYTHM DANCE

Pl. Name Nation TSS 
=
TES 
+
  PCS 
+
SS TR PE CC IT Deduction 
StN.
1 Angelina LAZAREVA / Maxim PROKOFIEV CAM 61.08 32.76   28.32 7.10 6.85 7.00 7.20 7.25 0.00 #11
2 Irina HAVRONINA / Dario CHIRIZANO MOB 57.49 31.65   25.84 6.55 6.25 6.60 6.45 6.45 0.00 # 6
3 Ekaterina KATASHINSKAYA / Alexander VASKOVICH MOB 56.96 30.80   26.16 6.35 6.45 6.55 6.75 6.60 0.00 #12
4 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN MOS 55.94 29.90   26.04 6.55 6.30 6.50 6.65 6.55 0.00 #5
5 Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV CAM 51.74 26.62   25.12 6.35 6.10 6.35 6.20 6.40 0.00 #14
6 Sophia POLISCHUK / Herman SHAMRAEV MOS 50.03 24.87   25.16 6.45 6.05 6.35 6.45 6.15 0.00 # 2
7 Sofia ALEKSOVA / Ilya VLADIMIROV SPB 48.74 25.90   22.84 5.70 5.50 5.90 5.70 5.75 0.00 #9
8 Sonia KAMYSHANOVA / Dmitry BOVIN MOS 46.79 24.55   24.24 6.10 5.85 6.10 6.20 6.05 2.00 #10
9 Sophia LEONTIEVA / Daniil GORELKIN MOS 45.90 23.42   22.48 5.60 5.50 5.75 5.65 5.60 0.00 # 3
10 Esther LANKINA / Alexander VDOVIN LIFE 39.15 22.03   18.12 4.60 4.40 4.60 4.60 4.45 1.00 #8
11 Arina KLIMOVA / Evgeny ARTYUSHCHENKO SPB 37.28 20.08   18.20 4.75 4.50 4.55 4.55 4.40 1.00 #4
12 Alexandra TRUKHINA / Alexander POGGUDIN НИЖ 36.21 19.45   16.76 4.25 4.15 4.15 4.30 4.10 0.00 # 7
13 Antonina MINCHIK / Sergey TARLOKYAN MRC 30.84 15.36   16.48 4.15 4.05 4.20 4.15 4.05 1.00 #13

 

FREE DANCE

Pl. Name Nation TSS 
=
TES 
+
  PCS 
+
SS TR PE CC IT Deduction 
StN.
1 Angelina LAZAREVA / Maxim PROKOFIEV CAM 94.70 50.00   44.70 7.45 7.25 7.50 7.50 7.55 0.00 #12
2 Irina HAVRONINA / Dario CHIRIZANO MOB 91.85 49.91   41.94 6.90 6.75 7.05 7.20 7.05 0.00 #13
3 Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV CAM 87.18 45.78   41.40 6.75 6.65 7.10 6.95 7.05 0.00 #11
4 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN MOS 86.91 46.11   40.80 6.75 6.55 6.90 6.90 6.90 0.00 #10
5 Ekaterina KATASHINSKAYA / Alexander VASKOVICH MOB 82.47 42.09   40.38 6.75 6.55 6.70 6.80 6.85 0.00 #14
6 Sonia KAMYSHANOVA / Dmitry BOVIN MOS 76.27 38.53   37.74 6.20 6.10 6.35 6.45 6.35 0.00 #7
7 Sophia LEONTIEVA / Daniil GORELKIN MOS 73.11 38.85   34.26 5.75 5.50 5.75 5.80 5.75 0.00 #6
8 Sophia POLISCHUK / Herman SHAMRAEV MOS 70.24 33.16   37.08 6.30 5.95 6.10 6.30 6.25 0.00 #8
9 Esther LANKINA / Alexander VDOVIN LIFE 66.04 36.16   29.88 5.05 4.95 5.00 5.05 4.85 0.00 #5
10 Alexandra TRUKHINA / Alexander POGGUDIN НИЖ 59.10 31.86   27.24 4.60 4.40 4.60 4.70 4.40 0.00 # 2
11 Arina KLIMOVA / Evgeny ARTYUSHCHENKO SPB 58.07 32.07   27.00 4.60 4.35 4.50 4.65 4.40 1.00 # 3
12 Sofia ALEKSOVA / Ilya VLADIMIROV SPB 57.91 29.75   32.16 5.45 5.30 5.05 5.55 5.45 4.00 #9
13 Antonina MINCHIK / Sergey TARLOKYAN MRC 48.02 21.50   26.52 4.50 4.30 4.50 4.40 4.40 0.00 #4