Dortmund, Germany
August 9-11, 2019

Protocols:  http://deu-event.de/results/NRW/2019-NRW-Summer-Trophy/index.htm

SENIOR

Final Result

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Ksenia KONKINA / Pavel DROZD RUS 166.79 1 1
2 Daria POPOVA / Volodymyr BYELIKOV UKR 150.34 2 2
3 Mina ZDEAVKOVA / Christopher Martin DAVIS BUL 113.41 3 3

Rhythm Dance

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Ksenia KONKINA / Pavel DROZD RUS 66.81 37.61   29.20 7.17 7.08 7.33 7.50 7.42 0.00 #1
2 Daria POPOVA / Volodymyr BYELIKOV UKR 60.15 32.01   28.14 7.00 6.92 6.92 7.25 7.08 0.00 #2
3 Mina ZDEAVKOVA / Christopher Martin DAVIS BUL 44.99 24.19   20.80 5.08 5.17 5.00 5.42 5.33 0.00 #3

Free Dance

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Ksenia KONKINA / Pavel DROZD RUS 99.98 56.88   44.10 7.33 7.00 7.33 7.50 7.58 1.00 #2
2 Daria POPOVA / Volodymyr BYELIKOV UKR 90.19 48.59   41.60 7.00 6.92 6.92 6.92 6.92 0.00 #3
3 Mina ZDEAVKOVA / Christopher Martin DAVIS BUL 68.42 39.42   30.00 5.08 4.92 4.92 5.17 4.92 1.00 #1

 

JUNIOR

Final Result

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Maria KAZAKOVA / Georgi REVIA GEO 153.08 1 1
2 Sofia KACHUSHKINA / Egor GONCHAROV RUS 134.99 3 2
3 Angelina ZIMINA / Aleksandr GNEDIN RUS 131.15 2 3
4 Anna CHERNIAVSKA / Oleg MURATOV UKR 119.71 4 5
5 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 115.65 7 4
6 Sofiia LYZOHUB / Danylo YEFREMENKO UKR 109.52 8 6
7 Lucy HANCOCK / Billy WILSON FRENCH GBR 107.93 6 9
8 Alisa ABDULLINA / Maxim NURALIEV RUS 107.60 5 11
9 Anastasia LOMAEVA / Artem KRYLOV RUS 106.03 9 7
10 Anastasiia SAMMEL / Mykyta POKORIELOV UKR 100.25 11 10
11 Lilia SCHUBERT / Kieren WAGNER GER 98.51 10 12
12 Denisa CIMLOVA / Lukas HLAVSA CZE 96.18 12 8

Rhythm Dance

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Maria KAZAKOVA / Georgi REVIA GEO 59.13 31.79   28.34 7.17 7.08 7.17 7.25 6.75 1.00 #4
2 Angelina ZIMINA / Aleksandr GNEDIN RUS 51.69 29.83   21.86 5.42 5.33 5.33 5.67 5.58 0.00 #6
3 Sofia KACHUSHKINA / Egor GONCHAROV RUS 49.24 27.44   21.80 5.50 5.42 5.42 5.58 5.33 0.00 #8
4 Anna CHERNIAVSKA / Oleg MURATOV UKR 48.96 25.50   23.46 6.08 5.75 5.75 6.00 5.75 0.00 #12
5 Alisa ABDULLINA / Maxim NURALIEV RUS 42.36 21.70   20.66 5.00 4.92 5.08 5.50 5.33 0.00 #9
6 Lucy HANCOCK / Billy WILSON FRENCH GBR 41.85 23.51   18.34 4.67 4.42 4.58 4.75 4.50 0.00 #1
7 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 41.06 21.06   20.00 5.00 4.83 4.92 5.25 5.00 0.00 #11
8 Sofiia LYZOHUB / Danylo YEFREMENKO UKR 39.76 20.10   19.66 5.08 4.83 4.67 5.25 4.75 0.00 #5
9 Anastasia LOMAEVA / Artem KRYLOV RUS 38.26 20.54   18.72 4.67 4.58 4.58 5.00 4.58 1.00 #2
10 Lilia SCHUBERT / Kieren WAGNER GER 37.86 19.52   18.34 4.67 4.58 4.50 4.75 4.42 0.00 #10
11 Anastasiia SAMMEL / Mykyta POKORIELOV UKR 34.38 17.38   19.00 4.83 4.75 4.25 5.25 4.67 2.00 #7
12 Denisa CIMLOVA / Lukas HLAVSA CZE 29.62 16.54   17.08 4.42 4.42 4.08 4.42 4.00 4.00 #3

Free Dance

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Maria KAZAKOVA / Georgi REVIA GEO 93.95 50.25   43.70 7.33 7.00 7.42 7.42 7.25 0.00 #9
2 Sofia KACHUSHKINA / Egor GONCHAROV RUS 85.75 48.95   37.80 6.25 6.00 6.33 6.42 6.50 1.00 #12
3 Angelina ZIMINA / Aleksandr GNEDIN RUS 79.46 44.16   35.30 5.92 5.67 5.67 6.17 6.00 0.00 #10
4 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 74.59 41.99   32.60 5.17 5.33 5.17 5.83 5.67 0.00 #6
5 Anna CHERNIAVSKA / Oleg MURATOV UKR 70.75 36.15   34.60 5.92 5.67 5.50 5.92 5.83 0.00 #11
6 Sofiia LYZOHUB / Danylo YEFREMENKO UKR 69.76 39.76   31.00 5.08 5.17 5.00 5.50 5.08 1.00 #8
7 Anastasia LOMAEVA / Artem KRYLOV RUS 67.77 38.67   29.10 4.75 4.75 4.75 5.00 5.00 0.00 #3
8 Denisa CIMLOVA / Lukas HLAVSA CZE 66.56 37.16   29.40 4.83 4.75 4.92 5.08 4.92 0.00 #2
9 Lucy HANCOCK / Billy WILSON FRENCH GBR 66.08 34.98   31.10 5.08 5.25 5.08 5.42 5.08 0.00 #5
10 Anastasiia SAMMEL / Mykyta POKORIELOV UKR 65.87 36.87   30.00 5.25 4.75 4.92 5.17 4.92 1.00 #4
11 Alisa ABDULLINA / Maxim NURALIEV RUS 65.24 34.64   30.60 5.25 4.92 4.92 5.17 5.25 0.00 #7
12 Lilia SCHUBERT / Kieren WAGNER GER 60.65 33.75   26.90 4.42 4.17 4.42 4.75 4.67 0.00 #1

 

ADVANCED NOVICE

Final Result

FPl. Name Nation Points P1 P2 FD
1 Sofiya LUKINSKAYA / Danil PAK KAZ 107.55 1 1 1
2 Polina VASHKEVYCH / Davyd NGUIEN UKR 77.18 2 2 2

Pattern Dance 1 – Starlight Waltz

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TI PF IN Deduction
StN.
1 Sofiya LUKINSKAYA / Danil PAK KAZ 28.83 16.29   12.54 4.58 4.33 4.42 4.58 0.00 #2
2 Polina VASHKEVYCH / Davyd NGUIEN UKR 23.07 12.74   10.33 3.92 3.50 3.75 3.58 0.00 #1

Pattern Dance 2 – Quickstep

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TI PF IN Deduction
StN.
1 Sofiya LUKINSKAYA / Danil PAK KAZ 29.37 16.94   12.43 4.50 4.25 4.50 4.50 0.00 #1
2 Polina VASHKEVYCH / Davyd NGUIEN UKR 21.40 11.54   9.86 3.83 3.17 3.58 3.50 0.00 #2

Free Dance

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE IN Deduction
StN.
1 Sofiya LUKINSKAYA / Danil PAK KAZ 49.35 30.18   19.17 4.75 4.67 4.75 5.00 0.00 #2
2 Polina VASHKEVYCH / Davyd NGUIEN UKR 32.71 18.21   14.50 3.83 3.50 3.42 3.75 0.00 #1